Lịch sử giá deal điện thoại – Máy tính bảng

Lịch sử giá deal điện thoại

Điện Thoại WIKO U-Feel Prime - Hàng Chính Hãng, WIKO

Giá: 4.890.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.890.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 4.890.000₫ 25/09/2020
Giá thấp nhất 1.990.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.890.000₫ 25/09/2020
1.990.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone (Silver) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 5.790.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.790.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 5.790.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.790.000₫ 05/09/2020
6.990.000₫ 02/09/2020
5.790.000₫ 27/08/2020
6.990.000₫ 24/08/2020
5.790.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Mobell S47 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 690.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 690.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 890.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 679.000₫ 04/09/2020
Kể từ 31/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

690.000₫ 25/09/2020
890.000₫ 22/09/2020
690.000₫ 10/09/2020
679.000₫ 04/09/2020
690.000₫ 31/08/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone Black Edition (Đen) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.790.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.790.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 7.990.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 6.790.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.790.000₫ 05/09/2020
7.990.000₫ 02/09/2020
6.790.000₫ 27/08/2020
7.990.000₫ 24/08/2020
6.790.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 19.999.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.999.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 20.499.000₫ 30/08/2020
Giá thấp nhất 19.799.000₫ 11/09/2020
Kể từ 27/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.999.000₫ 14/09/2020
19.799.000₫ 11/09/2020
20.049.000₫ 08/09/2020
20.099.000₫ 05/09/2020
20.049.000₫ 02/09/2020

Điện Thoại Mobell S41 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 685.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 685.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 799.000₫ 11/09/2020
Giá thấp nhất 639.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

685.000₫ 23/09/2020
799.000₫ 17/09/2020
685.000₫ 14/09/2020
799.000₫ 11/09/2020
695.000₫ 08/09/2020

Điện Thoại Oppo Reno 10x Zoom Edition - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 9.999.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.999.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.999.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 9.950.000₫ 14/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.999.000₫ 23/09/2020
9.950.000₫ 14/09/2020
9.990.000₫ 30/08/2020
9.999.000₫ 27/08/2020
9.990.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.199.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.199.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 17.349.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 16.590.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.199.000₫ 23/09/2020
16.650.000₫ 17/09/2020
17.199.000₫ 11/09/2020
17.027.000₫ 08/09/2020
16.590.000₫ 05/09/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 18.499.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.499.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 18.499.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 18.499.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.499.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.199.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.199.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 20.499.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 19.503.000₫ 21/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.199.000₫ 20/09/2020
20.099.000₫ 17/09/2020
20.399.000₫ 14/09/2020
20.499.000₫ 08/09/2020
20.099.000₫ 05/09/2020

Điện Thoại Wiko View 2 Plus - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.890.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.890.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 1.890.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 1.890.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.890.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại Di Động Blackberry Evolve - Hàng chính hãng, BlackBerry

Giá: 4.290.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.290.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 4.490.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 4.290.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.290.000₫ 05/09/2020
4.490.000₫ 02/09/2020
4.290.000₫ 27/08/2020
4.490.000₫ 24/08/2020
4.290.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Ulefone power 6 (Ram 4GB/Rom 64Gb , màn hình giọt nước,pin 6350 mAh) - hàng chính hãng, Ulefone

Giá: 3.290.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 3.190.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 24/08/2020
3.190.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Vivo Y15 (4GB / 64GB) - Hàng Chính Hãng, Vivo

Giá: 2.750.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.750.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.999.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 2.690.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.750.000₫ 05/09/2020
2.899.000₫ 02/09/2020
2.999.000₫ 27/08/2020
2.750.000₫ 24/08/2020
2.690.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Wiko View Max (3GB/32GB) - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.690.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.690.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 1.990.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 1.454.000₫ 08/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.690.000₫ 23/09/2020
1.990.000₫ 17/09/2020
1.499.000₫ 11/09/2020
1.454.000₫ 08/09/2020
1.499.000₫ 02/09/2020

Điện Thoại Itel S13 Pro - Hàng Chính Hãng, Itel

Giá: 1.060.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.060.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 1.890.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 1.060.000₫ 25/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.060.000₫ 25/09/2020
1.890.000₫ 22/09/2020
1.060.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy A80 (128GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 8.490.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.490.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 8.490.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 8.290.000₫ 27/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.490.000₫ 08/09/2020
8.366.000₫ 02/09/2020
8.290.000₫ 27/08/2020
8.450.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Blackberry Key2 LE - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 6.920.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.990.000₫ 05/09/2020
6.920.000₫ 02/09/2020
6.990.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB/12GB) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 16.250.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.250.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 16.250.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 16.250.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.250.000₫ 23/09/2020

Điện Thoại OPPO RENO 3 Pro (8GB/256GB) - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 8.990.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.990.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 9.990.000₫ 31/08/2020
Giá thấp nhất 8.950.000₫ 16/09/2020
Kể từ 31/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.990.000₫ 19/09/2020
8.950.000₫ 16/09/2020
8.990.000₫ 10/09/2020
9.990.000₫ 31/08/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB/12GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 16.590.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.590.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 16.890.000₫ 09/09/2020
Giá thấp nhất 16.590.000₫ 25/09/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.590.000₫ 25/09/2020
16.789.000₫ 13/09/2020
16.890.000₫ 09/09/2020

Điện Thoại Vsmart Active 3 - Hàng Chính Hãng, Vsmart

Giá: 2.750.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.750.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.850.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.750.000₫ 11/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.750.000₫ 23/09/2020
2.790.000₫ 14/09/2020
2.750.000₫ 11/09/2020
2.790.000₫ 21/08/2020
2.850.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Lite (128GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 8.680.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.680.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.290.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 7.990.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.680.000₫ 20/09/2020
8.690.000₫ 14/09/2020
8.680.000₫ 11/09/2020
8.480.000₫ 05/09/2020
7.990.000₫ 02/09/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 (256GB/8GB) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 14.490.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.490.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 14.990.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 14.490.000₫ 25/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.490.000₫ 25/09/2020
14.990.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại OPPO Reno 2 - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 9.490.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.490.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 9.490.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 9.450.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.490.000₫ 17/09/2020
9.450.000₫ 14/09/2020
9.490.000₫ 21/08/2020
9.450.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Vivo Y12 (64GB/3GB) - Hàng Chính Hãng, Vivo

Giá: 2.630.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.630.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 2.630.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 2.590.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.630.000₫ 21/08/2020
2.590.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S20 Ultra - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 19.590.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 19.590.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 23.590.000₫ 11/09/2020
Giá thấp nhất 18.990.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

19.590.000₫ 23/09/2020
19.999.000₫ 20/09/2020
19.890.000₫ 17/09/2020
18.990.000₫ 14/09/2020
23.590.000₫ 11/09/2020

Điện Thoại OPPO Reno 2F - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 5.990.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.990.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 5.990.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 23/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.990.000₫ 23/09/2020

Điện Thoại iPhone 11 Pro Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 25.299.000
Kể từ 23/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.299.000₫ 23/09/2020
Giá cao nhất 25.699.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 25.299.000₫ 20/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.299.000₫ 20/09/2020
25.399.000₫ 17/09/2020
25.499.000₫ 11/09/2020
25.599.000₫ 08/09/2020
25.699.000₫ 05/09/2020

Điện Thoại OPPO A5s - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 2.690.000
Kể từ 25/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.690.000₫ 25/09/2020
Giá cao nhất 2.690.000₫ 09/09/2020
Giá thấp nhất 2.650.000₫ 16/09/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.690.000₫ 19/09/2020
2.650.000₫ 16/09/2020
2.690.000₫ 09/09/2020
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0