Lịch sử giá deal điện thoại phổ thông liên tục cập nhật

Điện Thoại Di Động GSM ZONO N8110 2.4inch - Hàng Nhập Khẩu, Zono

Giá: 199.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 18/07/2020
Giá thấp nhất 199.000₫ 18/07/2020
Kể từ 18/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 18/07/2020

Điện thoại Bavapen B18 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 200.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 200.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 200.000₫ 18/07/2020
Giá thấp nhất 200.000₫ 18/07/2020
Kể từ 18/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

200.000₫ 18/07/2020

Điện thoại di động GSM MAXX N1110(2018) - Hàng Nhập Khẩu, MAXX

Giá: 109.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 109.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 109.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 109.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

109.000₫ 05/08/2020

Điện Thoại Di Động GSM ZONO N8110 1.8inch – Hàng Nhập Khẩu, Zono

Giá: 149.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 149.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 149.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 145.000₫ 28/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

149.000₫ 04/07/2020
145.000₫ 28/06/2020
149.000₫ 25/06/2020

Điện Thoại Nokia 110 Dual Sim (2019) - Hàng Chính Hãng, Nokia

Giá: 450.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 450.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 450.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 450.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

450.000₫ 31/07/2020

Điện thoại THTphone A8, THT

Giá: 349.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 349.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 349.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 349.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

349.000₫ 25/06/2020

Điện Thoại Trẻ Em MKIDS - Hàng Chính Hãng Của Viettel - Chỉ Định Vị Bằng Sim Viettel, Viettel

Giá: 330.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 330.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 330.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 330.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

330.000₫ 25/06/2020

Điện thoại di động GSM Maxx N6610 màn hình 2.4 inch - Hàng Nhập Khẩu, MAXX

Giá: 199.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 199.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 25/06/2020

Điện Thoại Bavapen Pluzz P521 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 270.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 270.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 270.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 270.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

270.000₫ 25/06/2020

Điện Thoại Bavapen B28 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 231.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 231.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 231.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 231.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

231.000₫ 05/08/2020

Điện Thoại Masstel IZI 109 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 190.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 190.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 190.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 190.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

190.000₫ 05/08/2020

Điện Thoại Pluzz P521 - Hàng Chính Hãng, PLUZZ

Giá: 270.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 270.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 270.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 270.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

270.000₫ 25/06/2020

Điện thoại Energizer E12 - Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 281.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 281.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 290.000₫ 19/07/2020
Giá thấp nhất 250.000₫ 04/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

281.000₫ 06/08/2020
269.000₫ 03/08/2020
290.000₫ 31/07/2020
269.000₫ 22/07/2020
290.000₫ 19/07/2020

Điện Thoại THTphone A1, THT

Giá: 279.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 279.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 279.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 279.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

279.000₫ 25/06/2020

Điện Thoại Bavapen B52 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 390.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 390.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 390.000₫ 18/07/2020
Giá thấp nhất 390.000₫ 18/07/2020
Kể từ 18/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

390.000₫ 18/07/2020

Điện Thoại Masstel Izi 120 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 169.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 169.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 27/07/2020
Giá thấp nhất 169.000₫ 30/07/2020
Kể từ 27/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

169.000₫ 05/08/2020
199.000₫ 02/08/2020
169.000₫ 30/07/2020
199.000₫ 27/07/2020

Điện thoại trẻ em MKIDS - Hàng chính hãng của Viettel, Viettel

Giá: 400.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 400.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 400.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 400.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

400.000₫ 25/06/2020

Điện thoại Energizer E100 -Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 475.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 475.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 490.000₫ 19/07/2020
Giá thấp nhất 446.000₫ 04/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

475.000₫ 06/08/2020
466.000₫ 03/08/2020
449.000₫ 22/07/2020
490.000₫ 19/07/2020
466.000₫ 10/07/2020

Điện Thoại Suntek Vicool V5 Bold 2 Sim - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 599.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 599.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 599.000₫ 18/07/2020
Giá thấp nhất 599.000₫ 18/07/2020
Kể từ 18/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

599.000₫ 18/07/2020

Điện thoại Masstel Izi 112 - Hàng chính hãng, Masstel

Giá: 175.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 175.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 175.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 175.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

175.000₫ 31/07/2020

Điện thoại Mobell C310 - Hàng chính hãng, Mobell

Giá: 188.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 188.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 188.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 188.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

188.000₫ 05/08/2020

Điện Thoại Suntek Nomu U1 - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 999.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 999.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 999.000₫ 22/07/2020
Giá thấp nhất 999.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

999.000₫ 22/07/2020

Điện Thoại Mobell Rock1- Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 299.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 299.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 299.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 299.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

299.000₫ 31/07/2020

Điện thoại di động Bird P1 - Hàng Chính Hãng, Bird

Giá: 425.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 425.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 425.000₫ 04/07/2020
Giá thấp nhất 425.000₫ 04/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

425.000₫ 04/07/2020

Điện Thoại Masstel Play 30 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 399.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 399.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 399.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 399.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

399.000₫ 31/07/2020

Điện Thoại Masstel F50 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 399.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 399.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 399.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 399.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

399.000₫ 05/08/2020

Điện Thoại ZIP 1.8-1 - Hàng Chính Hãng, Zip Mobile

Giá: 270.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 270.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 270.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 270.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

270.000₫ 31/07/2020

Điện thoại Masstel Izi 210 - Hàng chính hãng, Masstel

Giá: 245.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 245.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 245.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 245.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

245.000₫ 05/08/2020

Điện thoại Energizer E20 -Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 631.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 631.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 631.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 599.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

631.000₫ 06/08/2020
605.000₫ 03/08/2020
599.000₫ 22/07/2020

Điện Thoại Masstel IZI 300 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 345.000
Kể từ 05/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 345.000₫ 05/08/2020
Giá cao nhất 345.000₫ 05/08/2020
Giá thấp nhất 345.000₫ 05/08/2020
Kể từ 05/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

345.000₫ 05/08/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0