Lịch sử giá deal điện thoại phổ thông liên tục cập nhật

Điện thoại THTphone A8, THT

Giá: 269.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 269.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 349.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 269.000₫ 18/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

269.000₫ 18/09/2020
349.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Di Động GSM ZONO N8110 2.4inch - Hàng Nhập Khẩu, Zono

Giá: 199.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 190.000₫ 08/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 11/09/2020
190.000₫ 08/09/2020
199.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Di Động GSM ZONO N8110 1.8inch – Hàng Nhập Khẩu, Zono

Giá: 149.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 149.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 149.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 149.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

149.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Nokia 110 Dual Sim (2019) - Hàng Chính Hãng, Nokia

Giá: 460.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 460.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 460.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 435.000₫ 30/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

460.000₫ 08/09/2020
450.000₫ 02/09/2020
435.000₫ 30/08/2020
450.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Bavapen B18 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 220.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 220.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 220.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 220.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

220.000₫ 18/08/2020

Điện thoại di động GSM Maxx N6610 màn hình 2.4 inch - Hàng Nhập Khẩu, MAXX

Giá: 185.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 185.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 185.000₫ 18/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

185.000₫ 18/09/2020
199.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Trẻ Em MKIDS - Hàng Chính Hãng Của Viettel - Chỉ Định Vị Bằng Sim Viettel, Viettel

Giá: 330.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 330.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 330.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 330.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

330.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Energizer E12 - Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 261.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 261.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 290.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 261.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

261.000₫ 02/09/2020
276.000₫ 24/08/2020
290.000₫ 21/08/2020
281.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Masstel IZI 109 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 189.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 189.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 189.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 189.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

189.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại Pluzz P521 - Hàng Chính Hãng, PLUZZ

Giá: 270.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 270.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 270.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 270.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

270.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại THTphone A1, THT

Giá: 279.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 279.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 279.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 279.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

279.000₫ 18/08/2020

Điện thoại trẻ em MKIDS - Hàng chính hãng của Viettel, Viettel

Giá: 400.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 400.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 400.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 400.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

400.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Masstel Izi 120 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 169.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 169.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 169.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 159.000₫ 02/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

169.000₫ 08/09/2020
159.000₫ 02/09/2020
169.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Bavapen Pluzz P521 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 290.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 290.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 290.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 290.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

290.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Energizer E100 -Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 466.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 466.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 490.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 466.000₫ 24/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

466.000₫ 24/08/2020
490.000₫ 21/08/2020
475.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Bavapen B28 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 250.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 250.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 250.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 250.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

250.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Suntek Vicool V5 Bold 2 Sim - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 599.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 599.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 599.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 599.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

599.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại THTPhone K3, THT

Giá: 499.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 499.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 499.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 499.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

499.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại Bavapen B52 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 430.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 430.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 430.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 430.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

430.000₫ 18/08/2020

Điện thoại THTphone F7, THT

Giá: 139.000
Kể từ 20/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 139.000₫ 20/09/2020
Giá cao nhất 139.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 139.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

139.000₫ 14/09/2020

Điện Thoại Masstel F50 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 369.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 369.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 369.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 361.620₫ 12/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

369.000₫ 15/09/2020
361.620₫ 12/09/2020
369.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Suntek Nomu U1 - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 999.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 999.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 999.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 999.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

999.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại THTphone F6, THT

Giá: 279.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 279.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 279.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 279.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

279.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại Masstel IZI 300 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 325.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 325.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 325.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 325.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

325.000₫ 10/09/2020

Điện thoại Mobell C310 - Hàng chính hãng, Mobell

Giá: 199.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 02/09/2020
Giá thấp nhất 189.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 02/09/2020
189.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Forme M5, màn hình 1.8inch, loa nhạc lớn, font chữ lớn - Hàng chính hãng, Forme

Giá: 275.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 275.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 275.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 235.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

275.000₫ 22/09/2020
235.000₫ 10/09/2020

Điện thoại Energizer E20 -Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 618.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 618.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 618.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 618.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

618.000₫ 05/09/2020

Điện Thoại Suntek X68 - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 419.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 419.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 419.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 419.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

419.000₫ 18/08/2020

Điện thoại Energizer Power Max P20 kiêm sạc dự phòng - Hàng chính hãng, Energizer

Giá: 561.000
Kể từ 21/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 561.000₫ 21/09/2020
Giá cao nhất 561.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 561.000₫ 05/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

561.000₫ 05/09/2020

Điện thoại Forme U30, màn hình 1.8inch, pin 1500mAh - Hàng chính hãng, Forme

Giá: 210.000
Kể từ 22/09/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 210.000₫ 22/09/2020
Giá cao nhất 210.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 190.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

210.000₫ 22/09/2020
190.000₫ 10/09/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0