Lịch sử giá deal máy tính bảng liên tục cập nhật

iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 8.750.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.750.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 8.750.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 8.750.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.750.000₫ 31/07/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 128GB New 2019 - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 10.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 10.990.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 10.990.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.990.000₫ 31/07/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 7.800.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.800.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 7.949.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 7.800.000₫ 06/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.800.000₫ 06/08/2020
7.949.000₫ 31/07/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 8.090.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.090.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 8.090.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 7.790.000₫ 04/07/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.090.000₫ 28/07/2020
7.990.000₫ 25/07/2020
7.950.000₫ 22/07/2020
7.790.000₫ 04/07/2020
8.090.000₫ 25/06/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A8 8" T295 (2019) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 3.550.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.550.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 3.550.000₫ 01/08/2020
Giá thấp nhất 3.150.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.550.000₫ 01/08/2020
3.150.000₫ 17/07/2020

iPad 10.2 Inch WiFi 128GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 10.390.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.390.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 10.390.000₫ 25/07/2020
Giá thấp nhất 9.990.000₫ 04/07/2020
Kể từ 04/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.390.000₫ 25/07/2020
9.990.000₫ 04/07/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 9.790.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.790.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 9.790.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 9.790.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.790.000₫ 04/08/2020

iPad Pro 11 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 25.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 25.490.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 22.990.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.490.000₫ 06/08/2020
22.990.000₫ 31/07/2020

iPad Air 10.5 Wi-Fi 64GB New 2019 - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 12.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 12.990.000₫ 08/07/2020
Giá thấp nhất 12.950.000₫ 26/07/2020
Kể từ 08/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.990.000₫ 29/07/2020
12.950.000₫ 26/07/2020
12.990.000₫ 08/07/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 64GB Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 18.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 18.990.000₫ 25/06/2020
Giá thấp nhất 18.990.000₫ 25/06/2020
Kể từ 25/06/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.990.000₫ 25/06/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 (8th) 16GB (2019) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 1.729.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.729.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.729.000₫ 06/08/2020
Giá thấp nhất 1.699.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.729.000₫ 06/08/2020
1.699.000₫ 31/07/2020

iPad Pro 11 inch Wifi 2020 - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 24.399.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.399.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 24.399.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 24.399.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.399.000₫ 04/08/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 9.370.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.370.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 9.370.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 9.370.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.370.000₫ 31/07/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615N) - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 9.590.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.590.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 9.590.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 9.590.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.590.000₫ 04/08/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 16GB (2017) - Hàng Chính Hãng, Kindle

Giá: 1.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.590.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 1.490.000₫ 06/08/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.490.000₫ 06/08/2020
1.590.000₫ 31/07/2020

iPad 10.2 Inch WiFi/Cellular 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 11.490.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.490.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 11.490.000₫ 29/07/2020
Giá thấp nhất 11.290.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.490.000₫ 29/07/2020
11.290.000₫ 17/07/2020

Máy Tính Bảng Masstel Tab 10 Pro - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 2.290.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.290.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 2.290.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 2.290.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.290.000₫ 04/08/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD8 (8th) 16GB (2019) - Hàng Nhập Khẩu, Kindle

Giá: 1.699.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.699.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 1.729.000₫ 25/07/2020
Giá thấp nhất 1.675.000₫ 22/07/2020
Kể từ 22/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.699.000₫ 28/07/2020
1.729.000₫ 25/07/2020
1.675.000₫ 22/07/2020

iPad 10.2 Inch WiFi/Cellular 128GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 13.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 13.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 13.990.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.990.000₫ 17/07/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi 256GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 13.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 13.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 13.950.000₫ 26/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.990.000₫ 29/07/2020
13.950.000₫ 26/07/2020
13.990.000₫ 17/07/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 256GB Wifi - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 18.999.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.999.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 18.999.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 18.999.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.999.000₫ 04/08/2020

iPad Air 10.5 WiFi + Cellular 256GB New 2019 - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 17.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 17.990.000₫ 26/07/2020
Giá thấp nhất 17.990.000₫ 26/07/2020
Kể từ 26/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.990.000₫ 26/07/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 256GB Wifi Cellular - Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 23.990.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 23.990.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 23.990.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 23.990.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

23.990.000₫ 31/07/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 256GB Wifi - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 22.490.000
Kể từ 06/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 22.490.000₫ 06/08/2020
Giá cao nhất 22.490.000₫ 31/07/2020
Giá thấp nhất 22.490.000₫ 31/07/2020
Kể từ 31/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

22.490.000₫ 31/07/2020

iPad Mini 5 Wi-Fi + Cellular 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 13.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 13.990.000₫ 17/07/2020
Giá thấp nhất 13.990.000₫ 17/07/2020
Kể từ 17/07/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.990.000₫ 17/07/2020

iPad Pro 12.9 inch (2020) Wifi - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 25.799.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.799.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 25.799.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 25.799.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.799.000₫ 04/08/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A 8 Plus P205N 2019 - Hàng Chính Hãng, Samsung

Giá: 6.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 6.990.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.990.000₫ 04/08/2020

iPad Pro 11 inch (2018) 64GB Wifi Cellular - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng, Apple

Giá: 21.990.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 21.990.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 21.990.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 21.990.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

21.990.000₫ 04/08/2020

Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A 8 Plus P205N 2019 - Hàng Chính Hãng (Đã Kích Hoạt) Bảo Hành 12 Tháng, Samsung

Giá: 5.985.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.985.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 5.985.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 5.985.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.985.000₫ 04/08/2020

Máy Tính Bảng Kindle Fire HD10(9th) 32GB (2019) - Hàng Nhập Khẩu - Balck, Amazon

Giá: 3.290.000
Kể từ 04/08/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.290.000₫ 04/08/2020
Giá cao nhất 3.290.000₫ 04/08/2020
Giá thấp nhất 3.290.000₫ 04/08/2020
Kể từ 04/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.290.000₫ 04/08/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0